Контакти

Ралица Демирева

тел. 0888/233177

Двете елши


 

e-mail: boudicaart@googlemail.com
 

Онлайн курсове

Как работи?

* Изберете онлайн курса, който сте харесали, натиснете бутона Купи и попълнете формата за поръчка

* Изберете как искате да платите. Вече предлагаме два начина за плащане - по банков път и с кредитна / дебитна карта с платежен линк от Transcard.

Как работи платежния линк? Ако сте избрали да платите с кредитна / дебитна карта ще изпратим на мейла ви линк за плащане, следвайте стъпките и въведете данните на картата си и платете.

ВНИМАНИЕ! пЛАТЕЖНИЯТ ЛИНК Е ВАЛИДЕН 48 ЧАСА.

Ако сте избрали ДА ПЛАТИТЕ по банков път, ще изпратим на мейла ви детайли за банковата ни сметка, на която трябва да преведете сумата на курса

* платете

* след получаване на плащането ще ви дадем пълен и постоянен достъп до курса, който е качен в сайта ни.

След получено плащане, ще получите мейл с сайта, на който е качен дадения курс и парола за достъп.

Достъпът е постоянен. Закупуването на онлайн курс е индивидуално, т.е. може да се използва само от един човек. Съдържанието на онлайн курсовете е обект на авторско право и е забранено да се разпространява сайта и паролата, както и публикуването или споделянето на части от курсовете на други хора или в публичното пространство.

Тъй-като курсовете са дигитални, връщане на суми по вече закупени курсове и вече предоставени данни за достъп не се прави.

Резервации за работилници

Попълнете формата за резервации като ни напишете за коя работилница искате да си резервирате място. Ако имате ваучер или карта, моля отбележете го. 

След като попълните и изпратите резервацията си, точно под нея ще излезе съобщение "Благодарим! Вашата резервация е приета" - това е потвърждение, че сме получили резервацията ви и сме ви запазили място. В самия ден на работилницата или петък, ако е съботна работилница ще ви се обадим за напомняне.

ВАЖНО! Тъй-като купуваме материали специално за всяка работилница, а и запазването на място може да означава, че сме отказали на някой друг участие в работилницата, моля уведомявайте ни за отказ от резервацията ви минимум 2 дни преди датата й.

ЗА ПО-ГОЛЕМИ РЕЗЕРВАЦИИ (НАД 3 МЕСТА ИЛИ ПАРТИ РАБОТИЛНИЦИ) РАБОТИМ С 50% КАПАРО. щЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА ПОДРОБНОСТИ.

Ваучери и карти

След изпратена поръчка за ваучер ИЛИ КАРТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ, ще ви изпратим мейл с банковата сметка за плащане на ваучера ИЛИ ПЛАТЕЖЕН ЛИНК ЗА ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА, както и самия ваучер, който можете веднага да разпечатате и подарите, но се активира при получено плащане.

Ваучерите имат срок за използване от 1 година. След изтичане на този срок, ваучерите стават невалидни. Суми по изтекли и неизползвани ваучери не се връщат.

Картите имат срок за използване съответно 6 месеца за картите за 5 посещения и 1 година за тези за 10 посещения. След изтичане на този срок те стават невалидни. Суми по картите не се възстановяват.

Ваучерите и картите са за резервации за работилници и онлайн курсове. Не могат да се обменят за пари в брой.

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет страницата www.2elshi-shop.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Изпрати запитване" или изпращаНЕ НА регистрационна форма за ПОРЪЧКА НА ОНЛАЙН КУРС, резервация на място за работилница или курс или форма за поръчка на ваучери / КАРТИ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.2elshi-shop.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. сЪБИРАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ СТАВА АВТОМАТИЧНО ОТ ПЛАТФОРМАТА WIX.
3. След кликане на бутона "Изпрати запитване" или изпращаНЕ НА регистрационна форма за ПОРЪЧКА НА ОНЛАЙН КУРС, резервация на място за работилница или курс или форма за поръчка на ваучери / КАРТИ потребителите се съгласяват да закупят ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, намиращи се в www.2elshi-shop.com. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включено ДДС.

5. Двете елши са в партньорство с MarieRaly. Всички запитвания за Техни продукти ще бъдат пренасочвани към техните страници и отговарят на различни условия и начини на работа. Двете елши не носят отговорност за тези запитвания, за изпълнения или неизпълнения на поръчки. Изпращайки запитване за техни продукти, Вие се съгласявате запитването да бъде пренасочено към Страниците им.

II. ЦЕНИ и заплащане


6. Всички цени в сайта www.2elshi-shop.com са в български левове с включено ДДС.

7. Заплащането на ваучери И КАРТИ, онлайн курсове е по банков път ИЛИ С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА С ПЛАТЕЖЕН ЛИНК ПРЕЗ ДОСТАВЧИК НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ tRANSCARD. "Транскарт Файненшъл Сървисис" АД / "Transcard Financial Services" AD ИМАТ ВАЛИДЕН ЛИЦЕНЗ ЗА Платежни услуги по чл. 4, т. 1, 2, 3, букви "б" и "в", т. 4, букви "б" и "в" и т. 5 от ЗПУПС.

Заплащането на работилници е в самия ден в брой или предварително по банков път или с платежен линк за плащане.

III. ВАУЧЕРИ / КАРТИ

8. Ваучерите имат срок за използване 1 година от датата на издаване и важат само за работилници и онлайн курсове, водени от Двете елши.

След изтичане на този срок, ваучерите стават невалидни. Суми по изтекли и неизползвани ваучери не се връщат.

9. кАРТИТЕ могат да се използват съответно в рамките на 6 месеца (за картата от 5 посещения) и за 1 година (картата за 10 посещения). След изтичане на този срок те стават невалидни. Суми по картите не се възстановяват.

10. ваучерите и картите Не могат да се обменят за пари в брой.

iv. Онлайн курсове и дигитални продукти:

11. Тъй-като са дигитални продукти и потребителят след плащане получава пълен и постоянен достъп до цялото им съдържание, заплатените за тях суми не подлежат на връщане.

12. Всички онлайн курсове, работилници и семинари са собственост на ТЪРГОВЕЦА и/или неговите партньори и са запазени със Закона за авторското право и сродните му права. забранено е да се разпространява сайта и паролата на закупения онлайн курс, както и публикуването или споделянето на части от курсовете на други хора или в публичното пространство.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените продукти и услуги на Интернет страницата www.2elshi-shop.com

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.2elshi-shop.com

16.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.2elshi-shop.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.2elshi-shop.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
17.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон и електронен адрес, попълвайки регистрационната форма за поръчка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

18. ТЪРГОВЕЦът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
19. ТЪРГОВЕЦът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.2elshi-shop.com 
20. ТЪРГОВЕЦът  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.2elshi-shop.com
20а. ТЪРГОВЕЦът  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него услуга / продукт.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

22. ТЪРГОВЕЦът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: boudicaart@googlemail.com. ТЪРГОВЕЦът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

24. ТЪРГОВЕЦът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА или други форсмажорни обстоятелства.

25. ТЪРГОВЕЦът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ и политика на прозрачност


 

26. ТЪРГОВЕЦът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

26A. Будика Арт ЕООД / Двете елши може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител или Клиент за следните цели:

  • валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките до тях

  • след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулирания или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;

  • за улесняване на достъпа до услугата;

  • изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат (електронна поща)

  • вътрешни статистически цели.

Чрез изпращане на запитване / изпращаНЕ НА регистрационна форма за ПОРЪЧКА НА ОНЛАЙН КУРС, резервация на място за работилница или курс или форма за поръчка на ваучери / КАРТИ всеки Потребител или Клиент се съгласява Будика Арт ЕООД / Двете елши да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001. Също така, с изпращане на запитване / изпращаНЕ НА регистрационна форма за ПОРЪЧКА НА ОНЛАЙН КУРС, резервация на място за работилница или курс или форма за поръчка на ваучери / КАРТИ, клиентът дава своето съгласие Будика Арт ЕООД / Двете елши да предаде личните данни към контрагенти на Будика Арт ЕООД / Двете елши, за да се обработят. Контрагентите на Будика Арт ЕООД / Двете елши са упълномощени са обработват лични данни лица според закон номер 677/2001 и са известни на националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Всеки Потребител или Клиент има право да получи от Будика Арт ЕООД / Двете елши, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

  • а) потвърждение, че данните отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;

  • б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;

  • в)когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона ;

  • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, въз основа на неопровержими законови основания, свързани с особеното му положение чрез изпращане до Будика Арт ЕООД / Двете елши на искане в писмена форма, с дата и подпис, че данните, които го засягат да бъдат предмет на обработка, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да визира въпросните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, безплатно и без никакво основание, чрез изпращане на Будика Арт ЕООД / Двете елши на искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис, с данните, които го визират и трябва да бъдат обработени за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели.

26 Б. Будика Арт ЕООД / Двете елши може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъпът до сайта и могат да се използват от Будика Арт ЕООД / Двете елши за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или Потребителите, или за статистически цели; изключение е, ако са нарушени разпоредби на документа, в случай, че резултат от действията на Потребителя/Клиента е в противоречие с интересите или възниква вреда от всякакъв вид за Будика Арт ЕООД / Двете елши и/или за потенциални трети страни, с които Будика Арт ЕООД / Двете елши има партньорски контакти в момента .

26 В. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така съгласието, дадено за документ и отказвайки се така от всяко право посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение.

26 Г. За упражняване на правата си Клиент или Потребител се обръща към Будика Арт ЕООД / Двете елши, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

26 Д. Клиентът или Потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

26 Е. Политиката за поверителност на Будика Арт ЕООД / Двете елши се отнася само за данни, предоставени доброволно от Клиент или Потребител, изключително на сайта. Будика Арт ЕООД / Двете елши не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

26 Ж. Будика Арт ЕООД / Двете елши се ангажира събраните данни на Клиента/Потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на Потребител/Клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

26 З. Изключение от разпоредбите на члена ще бъде ситуацията, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в правилника в сила към датата на възникване на събитието.

26 И. Будика Арт ЕООД / Двете елши гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формуляра за контакт / формата за запитване, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

26 Й. Будика Арт ЕООД / Двете елши не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.

26 К. Будика Арт ЕООД / Двете елши не събират данни за поръчки и запитвания За продукти на нашите партньори - MarieRaly- всички запитвания са директно пренасочвани към Техните страници и отговарят на Техните условия, начини на работа и съхраняване на лични данни и Будика Арт / Двете елши не носят никаква отговорност за изпълнението или неизпълнението им.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIii. АВТОРСКИ ПРАВА

28.  Всички права върху Интернет страницата www.2elshi-shop.com, графичното лого, ръчно изработените продукти и материали, онлайн курсове, работилници и семинари, снимки, текстовете, изображения, картинки, документи, публикувани в страницата са собственост на ТЪРГОВЕЦА и/или неговите партньори и са запазени със Закона за авторското право и сродните му права.

29.  ТЪРГОВЕЦЪТ дава право на потребителите/клиентите да ползват всички предоставени в Интернет магазина продукти и услуги само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.2elshi-shop.com или на трети лица свързани пряко или косвено с продуктите в Интернет страницата. Не се разрешава изображенията, публикациите, продуктите и материалите на www.2elshi-shop.com да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или нетърговска цел, освен с изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА, оформено в допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

30. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.2elshi-shop.com на своя компютър.

31. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

32. Интернет страницата www.2elshi-shop.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

©2020 Двете елши. Създадено с Wix.com